الگوریتم جستجوی پراکندگی اسکتر سرچ

الگوریتم جستجوی پراکندگی اسکتر سرچ

۱۴ام شهریور ۱۳۹۴ دیدگاه‌ها برای الگوریتم جستجوی پراکندگی اسکتر سرچ بسته هستند

  الگوریتم جستجوی پراکندگی اسکتر سرچ الگوریتم جستجوی پراکندگی اسکتر سرچ باید بر اساس عناوین زیر  میتوان ترسیم گردد : تولید یک مجموعه شروع شونده از بردار جواب ها تا سطح بحرانی تنوع تامین شود و همچنین به کارگیری الگوریتم ابتکاری طراحی شده برای مساله باید برای بهبود جواب ها باشد. تخصیص مجموعه ای از بهترین […]

 
الگوریتم جستجوی پراکندگی

الگوریتم جستجوی پراکندگی

۲۸ام مرداد ۱۳۹۴ دیدگاه‌ها برای الگوریتم جستجوی پراکندگی بسته هستند

آموزش الگوریتم فراابتکاری جستجوی پراکندگی ( اسکتر سرچ) جستجوی پراکندگی (اسکتر چرچ) و نمود کلی تر آن که پیوند مجدد مسیر (PR) نامیده می شود، مثال هایی جدید از روش های تکاملی هستند، زیرا آن ها این فرض را که الگوریتم های تکاملی باید بر اساس تصادفی سازی باشند ( فوگل ۱۹۹۸ را ببینید )، […]

 
الگوریتم بهینه سازی فاخته

الگوریتم بهینه سازی فاخته

۳۱ام تیر ۱۳۹۴ دیدگاه‌ها برای الگوریتم بهینه سازی فاخته بسته هستند

الگوریتم بهینه سازی فاخته الگوریتم بهینه سازی فاخته یا Cuckoo Optimization Algorithm یکی از جدیدترین و قویترین روش‌های بهینه‌سازی تکاملی می‌باشد که تا کنون معرفی شده‌اند. بعد از معرفی شدن روش‌های بهینه‌سازی تکاملی اولیه مثل الگوریتم ژنتیک (GA) و الگوریتم تبرید تدریجی (SA)، تحقیقات زیادی روی روش‌های تکاملی بهینه‌سازی که از الهام از طبیعت گرفته شده بودند […]

 
الگوریتم NSGA II

الگوریتم NSGA II

۱ام تیر ۱۳۹۴ دیدگاه‌ها برای الگوریتم NSGA II بسته هستند

در الگوریتم NSGA II از میان جواب های هر نسل، تعدادی از آن ها با استفاده از روش انتخاب تورنمنت دودویی انتخاب می شوند. در روش انتخاب دودویی، دو جواب به تصادف از میان جمعیت انتخاب می شوند و سپس میان این دو جواب، مقایسه ای انجام می شود و هر کدام که بهتر باشد، نهایتا […]

 
الگوریتم فراابتکاری NSGA II

الگوریتم فراابتکاری NSGA II

۲۸ام خرداد ۱۳۹۴ دیدگاه‌ها برای الگوریتم فراابتکاری NSGA II بسته هستند

الگوریتم فراابتکاری NSGA II یکی از پرکاربردترین و قدرتمندترین الگوریتم های موجود برای حل مسائل بهینه سازی چند هدفه است و کارایی آن در حل مسائل مختلف، به اثبات رسیده است. اسرینیباس و دِب در سال ۱۹۹۵ روش بهینه سازی NSGA را برای حل مسائل بهینه سازی چند هدفه معرفی نمودند. نکات برجسته ای که […]

 
الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات PSO

الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات PSO

۲۰ام اردیبهشت ۱۳۹۴ دیدگاه‌ها برای الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات PSO بسته هستند

الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات PSO جیمز کِنِدی، روان شناس اجتماعی، و راسل سی ابرهارت، مهندس برق، صاحبان اصلی، ایده ی الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات PSO می باشند . آنها در ابتدا قصد داشتند که با بهره گیری از مدلهای اجتماعی، و روابط موجود اجتماعی، نوعی از هوش محاسباتی، را به نام الگوریتم بهینه سازی ازدحام […]