روش تصمیم گیری تحلیل شبکه ای ANP

روش تصمیم گیری تحلیل شبکه ای ANP

۱۲ام مرداد ۱۳۹۴ دیدگاه‌ها برای روش تصمیم گیری تحلیل شبکه ای ANP بسته هستند

آموزش روش تصمیم گیری تحلیل شبکه ای ANP فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP و نیز روش تصمیم گیری تحلیل شبکه ای ANP هر دو توسط توماس ال ساعتی بیان و مبانی تئوریک آنها ارائه شدند، و هم اکنون یک انجمن بین المللی وجود دارد که هر دو سال یکبار تحت عنوان ISAHP (نشست بین المللی در […]

 
آزمون فرض فازی

آزمون فرض فازی

۲۵ام خرداد ۱۳۹۴ دیدگاه‌ها برای آزمون فرض فازی بسته هستند

آزمون فرض فازی آزمون فرض فازی ، تعمیم آزمون فرض آماری کلاسیک می­باشد که دارای ارزشی قطعی(۱و۰) است. این آزمون برای تعیین درجه درستی یک فرضیه مورد استفاده قرار می­گیرد. آزمون فرض فازی، فرضیه ۰H را به اندازه α و فرضیه های جایگزین را به اندازه( α -۱ ) تایید می­نماید. در آزمون فرض آماری، […]