مقاله تاثیر مالکیت داخلی بر عملکرد بانک (ادامه)

مقاله تاثیر مالکیت داخلی بر عملکرد بانک (ادامه)

۵ام خرداد ۱۳۹۴ دیدگاه‌ها برای مقاله تاثیر مالکیت داخلی بر عملکرد بانک (ادامه) بسته هستند

در این قسمت ادامه مقاله تاثیر مالکیت داخلی بر عملکرد بانک ارائه می شود فرضیه: ساختار مالکیت به شکل منفی ROA و Z-score را تحت تأثیر قرار می‌دهد. توصیف داده‌ها و متغیرها توضیحات متغیرها و اطلاعات برای بیان متغیر های ICG ما در سه گروه آنها را دسته‌بندی نموده و توضیح می‌دهیم. ابتدا ساختار شرکتی […]

 
مقاله تاثیر مالکیت داخلی بر عملکرد بانک (ویژه رشته حسابداری)

مقاله تاثیر مالکیت داخلی بر عملکرد بانک (ویژه رشته حسابداری)

۳۰ام اردیبهشت ۱۳۹۴ دیدگاه‌ها برای مقاله تاثیر مالکیت داخلی بر عملکرد بانک (ویژه رشته حسابداری) بسته هستند

این مقاله به مطالعه بر عملکرد بانک براساس آنالیز تجربی (تحلیل رگرسیون) در بخش بانک رومانی با در نظر گرفتن ویژگی های سیستم مدیریتی، ساختار مالکیت و شاخص حاکمیت شرکت داخلی به عنوان متغیرهای مستقل و نیز تاثیر مالکیت داخلی بر عملکرد بانک ، می‌پردازد. شاخص حاکمیت شرکت داخلی برای نشان دادن شفافیت سازمانی،ساختار کمیته‌ها، […]