روش تصمیم گیری تحلیل شبکه ای ANP

روش تصمیم گیری تحلیل شبکه ای ANP

۱۲ام مرداد ۱۳۹۴ دیدگاه‌ها برای روش تصمیم گیری تحلیل شبکه ای ANP بسته هستند

آموزش روش تصمیم گیری تحلیل شبکه ای ANP فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP و نیز روش تصمیم گیری تحلیل شبکه ای ANP هر دو توسط توماس ال ساعتی بیان و مبانی تئوریک آنها ارائه شدند، و هم اکنون یک انجمن بین المللی وجود دارد که هر دو سال یکبار تحت عنوان ISAHP (نشست بین المللی در […]

 
روش تصمیم گیری چندمعیاره دیمتل

روش تصمیم گیری چندمعیاره دیمتل

۱۴ام تیر ۱۳۹۴ دیدگاه‌ها برای روش تصمیم گیری چندمعیاره دیمتل بسته هستند

روش تصمیم گیری چندمعیاره دیمتل DEMATEL روش تصمیم گیری چندمعیاره دیمتل DEMATEL مخفف عبارت Decision Making Trial And Evaluation است. روش تصمیم گیری چندمعیاره دیمتل توسط Fonetla و Gabus به سال ۱۹۷۱ ارائه شد. روش تصمیم گیری چندمعیاره دیمتل که از انواع روش‌های تصمیم‌گیری بر اساس مقایسه‌های زوجی است، با بهره‌مندی از قضاوت خبرگان در استخراج عوامل […]