تحلیل پوششی داده ها

تحلیل پوششی داده ها

۶ام تیر ۱۳۹۴ دیدگاه‌ها برای تحلیل پوششی داده ها بسته هستند

ضرورت تحلیل پوششی داده ها ضرورت تحلیل پوششی داده ها از آنجا نمایان می شود که رشد و توسعه اقتصادی هرکشور به تولید و بهره وری عوامل تولید آن بستگی دارد که از این میان بهره وری و کارایی عملکرد آنها بسیار با اهمیت می باشد . عصر کنونی که محققان آن را فرامدرن نامیده […]