آزمون فرض فازی

آزمون فرض فازی

۲۵ام خرداد ۱۳۹۴ دیدگاه‌ها برای آزمون فرض فازی بسته هستند

آزمون فرض فازی آزمون فرض فازی ، تعمیم آزمون فرض آماری کلاسیک می­باشد که دارای ارزشی قطعی(۱و۰) است. این آزمون برای تعیین درجه درستی یک فرضیه مورد استفاده قرار می­گیرد. آزمون فرض فازی، فرضیه ۰H را به اندازه α و فرضیه های جایگزین را به اندازه( α -۱ ) تایید می­نماید. در آزمون فرض آماری، […]