کدنویسی

آموزش نرم افزار گمز GAMS با مثال های ساده

 

30,000 ریال

در این محصول ۴ مدل ریاضی و کد آن در نرم افزار گمز ارائه شده است. این کد ها کمک زیادی به آشنایی با نحوه کدنویسی در محیط گمز خواهد کرد. 

توضیحات محصول

در این محصول ۴ مدل ریاضی و کد آن در نرم افزار گمز ارائه شده است. این کد ها کمک زیادی به آشنایی با نحوه کدنویسی در محیط گمز خواهد کرد.