گسترش عملکرد کیفیت (QFD) سیستمی است که نیازها و خواسته های مشتریان را با اطمینان کامل به طراحی محصول و فرآیند تولید ترجمه می کند. بطور کلی می توان گفت که QFD از چهار مرحله اصلی و بهم پیوسته بمنظور گسترش نیازهای مشتریان تشکیل شده است که عبارتند از: طرح ریزی محصول (خانه کیفیت (HOQ)، طراحی محصول،  طرح ریزی فرآیند، طرح ریزی تولید.  در مرحله اول نیازهای مشتریان به ویژگی های طراحی محصول تبدیل میشود که به مشخصه های فنی محصول معروفند. مرحله دوم مشخصه فنی به ویژگی قطعات محصول ترجمه، و در مرحله سوم ویژگی های قطعات به عملیات فرآیند ، و در مرحله چهارم عملیات کلیدی فرآیند به الزامات تولید ترجمه می شوند.

HOQ ابزاری توانمند برای ترجمه ندای مشتری و خواسته های کیفی او از محصول، با ترکیب اولویت های رقابتی ، به الزامات کمی و فنی محصول می باشد. با استقرار صحیح QFD در سازمانهای خدماتی و تولیدی میتوان نیازها و ندای مشتریان را به خدمات و محصولات با کیفیت بالا تبدیل نمود و سازمانها در عرصه رقابت جهانی جایگاه ویژه‌ای به‌دست آورند.

QFD برای اولین بار به عنوان مفهومی برای توسعه محصولات جدید براساس کنترل کیفیت جامع (TQC) به وجود آمد. QFD، ترجمه واژه کنجی (Kanji) است که ژاپنی‌ها برای توصیف تعمیم گسترش کیفیت از آن استفاده می‌کنند. تعریف QFD با توجه به منابع آموزشی مؤسسه GOAL/QPC (یکی از بزرگ‌ترین مراکز مشاوره QFD) عبارت است از: «روش و فرایندی نظام‌مند و ساخت‌یافته به منظور شناسایی و استقرار نیازمندی‌ها و خواسته‌های کیفی مشتریان در هر یک از مراحل تکوین محصول از طراحی‌های اولیه تا تولید نهایی که برای استقرار مناسب آن نیاز به همکاری همه جانبه بخش‌های مختلف سازمان از جمله بازاریابی، فروش، برنامه‌ریزی، مهندسی، تولید، خدمات پس از فروش و… می‌باشند».
در تعریفی دیگر آمده است: «اگر چه QFD اغلب با فعالیت‌های بهبود محصول همراه است، اما کاربردهای تولیدی نیز دارد. ابزار و مفاهیم QFD برای افرادی که در مسیر تولید، درگیر تقاضای بلندمدت می‌باشند مفید است.

رویکردهای متفاوتی نسبت به QFD وجود دارد. رویکرد «چهار ماتریسی» به دلایل زیر جهت بررسی و تشریح انتخاب شده است:
رواج بیشتر نسبت به دیگر دیدگاه‌های موجود در بین متخصصان و کاربران QFD
سادگی یادگیری و خلاصه بودن نسبت به دیگر رویکردها
ارتباط منطقی و ساده مراحل مختلف با یکدیگر
پوشش مراحل مهم تولید محصول یا ارائه خدمات با استفاده از چهار ماتریس