الگوریتم جهش قورباغه ای

الگوریتم جهش قورباغه ای

۲۵ام مرداد ۱۳۹۵ دیدگاه‌ها برای الگوریتم جهش قورباغه ای بسته هستند

الگوریتم جهش قورباغه ای چکیده– الگوریتم جهش ترکیبیِ قورباغه (SFLA) یک الگوریتم تکاملی و مبتنی بر جمعیتِ متاهیوریستیک جدید است. این الگوریتم سریع است و قابلیت جستجوی سراسری بسیار خوبی دارد. در این مقاله در ابتدا قاعده ­ی کلی الگوریتم SFLA مطرح می­شود و سپس پارامترهای آن مورد تحلیل قرار می­گیرند.  بوسیله­ ی آزمایش، پارامترها […]

 

بهینه سراسری و محلی در الگوریتم GA

۹ام مرداد ۱۳۹۵ دیدگاه‌ها برای بهینه سراسری و محلی در الگوریتم GA بسته هستند

در حالت کلی وقتی یک الگوریتم ژنتیک اعمال می‌شود چرخه زیر را طی می‌کند: ابتدا یک جمعیت اولیه از افراد به طور اتفاقی و بدون در نظرگرفتن معیار خاصی انتخاب می‌شود. برای تمامی کروموزوم‌های(افراد) نسل صفر مقدار برازش با توجه به تابع پردازش که ممکن است بسیار ساده یا پیچیده باشد تعیین می‌شود. سپس با […]