تحلیل پوششی داده ها (DEA) یکی از روش هایی می باشد که به صورت گسترده برای ارزیابی کارایی نسبی مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیری (DMU) با چندین ورودی و خروجی استفاده می گردد. امروزه استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها با سرعت زیادی در حال گسترش بوده و در ارزیابی سازمانها و صنایع مختلف مانند صنعت بانکداری، پست، بیمارستانها، مراکز آموزشی، نیروگاهها، پالایشگاه‌ها وغیره  استفاده می‌شود. توسعه‌های زیادی از جنبه تئوری و کاربردی در مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها اتفاق افتاده که شناخت جوانب مختلف آن را برای به کارگیری دقیق تر اجتباب ناپذیر می‌کند. استفاده از مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها علاوه بر تعیین میزان کارایی نسبی، نقاط ضعف سازمان را در شاخصهای مختلف تعیین کرده و با ارائه میزان مطلوب آنها، خط مشی سازمان را به سوی ارتقای کارایی و بهره وری مشخص می‌کند. همچنین الگوهای کارا که ارزیابی واحدهای ناکارا بر اساس آنها انجام گرفته‌است به واحدهای ناکارا معرفی می‌شوند. الگوهای کارا واحدهایی هستند که با ورودی‌های مشابه واحد ناکارا خروجی‌های بیشتر یا همان خروجی‌ها را با استفاده از ورودی‌های کمتر تولید کرده‌اند.

این تنوع وسیع در نتایج است که موجب شده استفاده از این تکنیک با سرعت فزاینده‌ای رو به گسترش باشد. این تکنیک در رشته مهندسی صنایع و رشته مدیریت بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

تحلیل پوششی داده ها

تحلیل پوششی داده ها

انجام پروژه تحلیل پوششی داده ها یکی از خدماتی است که متلب آنالیز به صورت حرفه ای به آن پرداخته است. شما می توانید با ثبت سفارش خود، پیاده سازی مدل های تحلیل پوششی داده ها را به تحلیل گران مجرب ما بسپارید.

[contact-form-7 id=”1354″ title=”ثبت سفارش”]