آموزش خصوصی نرم افزار سوپر دسیژن super decision

نرم افزار سوپر دسیژن super decision  یکی از کاربردی ترین نرم افزار های تصمیم گیری چندمعیاره می باشد. در این نرم افزار تکنیک تحلیل شبکه ای یا همان ANP به صورت گرافیکی طراحی می شود. سپس اطلاعات پرسشنامه ای در این زمینه به نرم افزار داده شده و نرم افزار سوپر دسیژن super decision محاسبات مورد نظر را انجام داده و خروجی های مورد نظر شامل ماتریس حدی، وزن معیار ها، وزن زیر معیار ها و وزن زیر معیار ها و در نهایت وزن نهایی گزینه ها و رتبه بندی آنها را ارائه می کند. نرم افزار سوپر دسیژن دارای طراحی منحصر به فردی برای پیاده سازی تحلیل شبکه ای است. دلیل این امر تنوع شبکه های مختلف و نیز وجود ارتباطات زوجی مختلف در طراحی شبکه مورد نظر می باشد.

آموزش خصوصی نرم افزار سوپر دسیژن super decision

این نرم افزار به دلیل اینکه حالات مختلف شبکه ANP را باید پوشش دهد دارای پیچیدگی های زیادی می باشد. به همین منظور نیاز است تا نکات و ترفند های این نرم افزار به صورت دقیق و تکنیکی آموزش داده شود. برای این منظور دپارتمان متلب آنالیز، آموزش خصوصی نرم افزار سوپر دسیژن super decision  را جهت سهولت در پیاده سازی و رفع ایرادات و اشکالات در این نرم افزار، به صورت حضوری آموزش داده می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی جهت آموزش از طریق شماره تماس های زیر با ما در ارتباط باشید

۰۹۰۳۸۴۸۰۳۲۲

۰۳۱۳۴۴۴۶۲۲۴

MatlabAnalysis2012@gmail.com